Receptfornyelse

Receptfornyelser - online og via telefonen

Receptfornyelse foretages løbende i løbet af dagen.

Da enkelte recepter kræver nærmere vurdering kan der gå flere timer fra sekretæren har noteret ønsket til lægen har godkendt denne. Derfor bør du i egen interesse bestille medicinen senest dagen før du ønsker at afhente på apoteket.

Hvis recepten af den ene eller anden grund haster, kan du gøre sekretæren opmærksom på det. Så vil vi tilstræbe at godkende denne hurtigts muligt.

Vi tilstræber at forny recepter på fast medicin i forbindelse med de aftale kontroller. Herunder udstedelse af årsrecept. Dette for i videst muligt omfang at undgå genbestilling via sekretariatet.