Slankemedicin – Wegovy

Vi kan nu igen tilbyde opstart af wegovy til medicinsk vægttab.
Dette kan kun tilbydes til følgende:
• BMI over 30
• BMI 27 eller derover og samtidig en følgesygdom.

Den månedlige pris for medicin er ca. 2400 kr. (Pr. 1/1-24 yder sygesikringen Danmark ikke tilskud).
Wegovy kan ikke stå som alene behandling for vægttab, men skal følges af ændring i livsstil (kost og motion).
Foreløbige studier viser, at der er behov for at tage wegovy livslangt, hvis man vil opretholde hele sit vægttab. Der er således ikke tale om et quickfix.

I optrapningsfasen er der kontroller hver 4. uge over video eller ved fremmøde. Derefter aftales der årlige kontroller.