VACCINATIONSDAGE EFTERÅR 2022

GRATIS VACCINATION UDEN TIDSBESTILLING

Vi vaccinerer følgende dage
Mandag d 3. oktober kl. 8.30-12 og 13-15.
Torsdag d 6. oktober kl. 8.30-12 og 13-15
Onsdag d 12. oktober kl. 8.30-12 og 13-17.

INFLUENZA (+65 årige, børn 2-6 år samt andre i målgruppe - læs hér)
COVID-19 (corona) (+50-årige samt andre i målgruppe)
PNEUMOKOKKER (målgruppe)

Fra 01-10-2022 tilbydes INFLUENZAvaccination til følgende grupper

 • +65 årige
 • Børn 2-6 år (som næsespray)
 • Plejehjemsbeboere og personale
 • Beboere og personale på sociale bosteder
 • Kronikere under 65 år (de samme som tidligere år)*
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale
 • Førtidspensionister (kun influenza)
 • BMI > 35

Fra 01-10-2022 tilbydes COVIDvaccination (booster 3. eller 4. stik) til følgende grupper

 • +50 årige
 • Personer under 50 år med visse kroniske sygdomme (nogenlunde samme som influenza)
 • Beboere og personale på sociale bosteder
 • Sundhed- og plejepersonale
 • BMI > 35

Fra 01-10-2022 tilbydes PNEUMOKOKvaccination. til følgende grupper

 • +65 årige
 • Personer under 65 år med visse kroniske lidelser (nogenlunde samme som influenza)
 • Beboere og personale på sociale bosteder
 • Svejsere